príprava výstavy KE

Od analýzy po úspešný projekt

 

Tvoríme radi. Najdôležitejší je však osoh, ktorý svojou tvorbou prinášame klientom. Výsledok, čo stojí za to. Nech je to nárast predaja, vyššie tržby, spokojnejší zákazníci, lepší image, nové produkty či úspešný projekt… Cieľ, ktorý sledujeme, je vždy na Vašej strane. Naša je radosť z jeho dosiahnutia.

Pokrývame marketingové aktivity vo všetkých potrebných procesoch – od analýzy, cez nastavenie marketingovej stratégie, vypracovanie marketingového plánu, rozpočtu, vytvorenie kreatívnych výstupov až po realizáciu a vyhodnotenie výsledkov.

Kreatívne štúdio 49 pôsobí na trhu od roku 2002. Vytvorili sme množstvo projektov, kampaní aj čiastkových marketingových a komunikačných výstupov. Máme skúsenosti s tvorbou všetkých reklamných nosičov, s tvorbou PR kampaní, s politickým marketingom a volebnými kampaňami, tiež s krízovou komunikáciou vo firemnom aj verejnom sektore. Venujeme sa aj získavaniu finančných zdrojov z grantov a projektových schém.

Kontaktujte nás s dôverou na studio@studio49.sk.